مطالب محبوب

مدیریت برند

لوگوهای داستان‌گونه

هر لوگو می تواند داستانی را روایت کند، چرا که بشر از دیرباز، با داستان های مختلف، جهان هستی را درک و تعریف کرده...

مدیریت تبلیغات

آفت کمال گرایی در تبلیغات

افزایش هزینه های تبلیغات به ویژه تبلیغات تلویزیونی و محیطی، صاحبین کسب و کار را وادار به کوچ به سمت قشلاقی نموده است که...

بازاریابی

نزدیک بینی اجباری در فروش

نزدیک بینی اجباری در فروش (دراهمیت کنترل و آموزش فروشندگان) جایگاه فروشندگان در شرکت های تجاری، درست مانند خط حمله در فوتبال است. همه از...

دست نوشته ها

مصاحبه ها