مطالب محبوب

دل نوشته ها 25

کمپین جدید کمپانی Lead With Love) P&G) کار خوب ۲۰۲۱

کمپین جدید کمپانی P&G چند نکته جالب را در خود داشت: یک. #معماری_برند: معماری برند عبارت است از تنظیم رابطه میان برند مادر (کمپانی) و زیربرندها به...
دل نوشته ها 26

یلدا و عادل، پرسپولیس و مقارنه اکبر

#تبریک_شب_یلدا یلدای امسال یلدایی بس غریب است. این که به جای دورهم بودن باید دور از هم باشیم. این که بعد از هشتصد سال دوباره...
دل نوشته ها 27

برندهای پوشاک یا یا برندهای مد و فشن

مدیر قصه ما یکی از مشکلاتش آشنا نبودن با مشاغلی است که باید مدیریتشان کند. برای مثال، کار تیم #برندسازان_ایران را ارائه نام برند، لوگو و بسته بندی...
دل نوشته ها 28

اهداف غلط بر مبنای حقایق جعلی

تمام تصمیماتی که ما می گیریم (چه اجرا شوند و چه نشوند)، همه از درون #مدل_ذهنی ما بیرون می اید. مثال: باید کاری کنیم که فروش زیاد شود؟ بر...
دل نوشته ها 29

تجربه های کوچک (تجربک) در برندسازی ایران (قسمت دوم)

#ارائه بزرگترین درس برای ارائه را در جلسات ارائه کار به مشتری ها یاد گرفتم. آنان که هیچ نمیدانند و یا خیلی میدانند راحت تر مباحثه...