مطالب محبوب

مدیریت برند

فوتبال فقط فوتبال نیست

نگاهی به تاثیر برندسازی در فوتبال فرزاد مقدم در نزدیکی خانه ما خیابانی قرار داشت با نام باستیون غربی. درست در کنار فروشگاه مرکزی اتکا در...

مدیریت تبلیغات

آفت کمال گرایی در تبلیغات

افزایش هزینه های تبلیغات به ویژه تبلیغات تلویزیونی و محیطی، صاحبین کسب و کار را وادار به کوچ به سمت قشلاقی نموده است که...

بازاریابی

نزدیک بینی اجباری در فروش

نزدیک بینی اجباری در فروش (دراهمیت کنترل و آموزش فروشندگان) جایگاه فروشندگان در شرکت های تجاری، درست مانند خط حمله در فوتبال است. همه از...

دست نوشته ها

مصاحبه ها