مطالب محبوب

مدیریت برند

مدیریت برندینگ از زبان دکتر فرزاد مقدم

مصاحبه دررابطه با مدیریت برندینگ با دکتر فرزاد مقدم مدیـر اولیـن دوره آموزشـی MBA در مدیریت برند در ایـران (مجید کثیری) آمـوزش مهارت‏ های حرفه ای،...
مصاحبه ها 23

برند سازی در هفت گام

گفت‌وگو با دکتر مقدم مؤلف کتاب برند سازی در هفت گام مجله توسعه مهندسی بازار ، شماره ۵۴، سال یازدهم، فروردین ۹۶ چه شد که کتاب...
مراحل برندسازی در رسانه های جدید

تداعی و شهرت – مراحل برندسازی در رسانه های جدید

  متن کامل  مصاحبه  روزنامه شرق با فرزاد مقدم – مورخ ۵/۱۲/۹۵   با تغییرات شکل رسانه ها و تغییراتی که رسانه در سال ها ...
مصاحبه ها 24

هاشمی منبع گران بهای برند سیاسی ایران بود

گفتگو با دکتر فرزاد مقدم مدرس، طراح و برنامه‌ریز برند ابتدا باید عنوان کنم مطالب مطرح شده جنبه علمی دارد و سعی بنده در ا ...
مصاحبه ها 25

جای خالی برندسازی سیستمی در شرکت های سرمایه گذاری

گفتگو با دکتر فرزاد مقدم مدرس، طراح و برنامه‌ریز برند برندسازی از مهم‌ترین فاکتورهای موفقیت هر سازمانی محسوب می‌شود. فاکتوری که در سازمان‌های ایرانی بخصوص شرکت‌های...