خانه نویسندگان پست های فرزاد مقدم

فرزاد مقدم

101 مطالب 6 دیدگاه ها
فرزاد مقدم ، نویسنده کتاب برندسازی در هفت گام طراح کمپین های ارتباطات بازاریابی و برنامه ریز برند dr.farzadmoghaddam@gmail.com فارغ التحصیل رشته تبلیغات و مدیریت برند ارشد و دکترا / در ایران و ترکیه همچنین دکترای حرفه ای کارآفرینی، کاندیدای پی اچ دی گردشگری هفت جلد کتاب در حوزه تبلیغات، بازاریابی و برندسازی