خانه برچسب ها برنامه ریزی رسانه ای

برچسب: برنامه ریزی رسانه ای

مفاهیم برنامه ریزی رسانه ای در ساخت برند Media Plan Concepts...

در یکی از پروژه هایی که مشغول به ساخت برند آن هستیم، تمام بخشهای گام اول مانند شناسائی مخاطب، طراحی هویت برند، توسعه محصول و قیمت ...