خانه برچسب ها برند سازی

برچسب: برند سازی

تفاوت مشاور برندسازی و مدیریت برند

تفاوت مشاور برندسازی و مدیریت برند وقتی از وهبی کوچ (وارث و مدیر سابق هلدینگ کوچ که دارای برندهایی چون آرچلیک، آلفا رومئو، فیات، ...